Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger, du måtte finde på dette websted, er kun til generelle formål og kan have unøjagtigheder eller fejl uden for vores kontrol. Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader, særlige eller strafbare skader, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, indtægter eller besparelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af dette websted, selv hvis det er uagtsomt.

Dette gælder på tværs af en lang række situationer og juridiske teorier, herunder men ikke begrænset til brud på garantier, kontraktbrud, skadevoldende handlinger og enhver anden teori, uanset om vi er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader, eller de med rimelighed kunne have været forudset. Hvis vi på forhånd blev informeret om disse mulige skader, eller hvis de med rimelighed kunne forudses, kan vi ikke bebrejdes dem.